Online zálohování a archivace dat /

Online archivace dat

O co se jedná?
U vás ve společnosti samozřejmě probíhá zálohování, což také tak i nadále zůstane. Co kdyby ale
zařízení, kam se zálohy ukládají, někdo zcizil nebo by bylo např. zcela zničeno (požár, elektrický výboj,
mechanické poškození, apod.)?

Archivy záloh se provádějí právě proto, aby byla vaše data vždy dostupná. Obvyklé je také ukládat je
na Blu-ray disky nebo externí HDD, které pak lze vynést mimo budovu ? mimo místo, kde jsou
uloženy zálohy, aby existovaly duplicitně na dvou místech. Má to ovšem značné nevýhody ? musíte
média nebo zařízení odnášet (např. domů nebo do bankovního trezoru), s čímž je spojeno riziko
ztráty a v neposlední řadě jde o řešení časově náročné.

Online archivace záloh řeší vše
Zálohy jsou v pravidelných intervalech odeslány přímo z vaší společnosti na archivační server, který je
uložen v datovém centru. Tento přenos je samozřejmě přírůstkový, tzn., že vždy se odešlou jen
změněná data, čímž vznikne zcela aktuální archiv a vaše linka nebude nijak vytížena (archivace navíc
probíhá přes noc).

Bez jakékoliv starosti máte jistotu, že jsou vaše data v bezpečí a hlavně, že existují, ať se stane
cokoliv.

Stejně tak je možné odesílat na náš server i samotné zálohy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás pomocí webového formuláře.

nahoru

kontakt /

Omega network a.s.
Nad Santoškou 1157/18
150 00 Praha 5
Email: info@omnet.cz
GPS: 50°3'54.500"N, 14°23'41.906"E

Jsme členi Smíšené česko-srbské komory vzájemné spolupráce.

Jsme členi Smíšené česko-srbské komory vzájemné spolupráce.

Brána do světa rádií z vašeho počítače:

Brána do světa rádií z vašeho počítače